MENY

Hjelp til lesevansker

En foruroligende andel av norske barn og unge har for svak leseferdighet i forhold til krav som utdanning og arbeid stiller i et informasjonssamfunn. HJELP TIL LESEVANSKER gir nyttig tilleggsmateriell som kan brukes som et supplement til norskundervisningen.

Formål:
Veiledning og tiltak for barn og unge som har svak leseferdighet

Faglig område/ferdigheter:
Repetert lesing

Målgruppe:
1.-10.trinn

Format/materiell:
Papirformat

Komponent:
Lærerveiledning

Tilgjengelig hos:
http://www.aschehoug.no/nettbutikk/hjelp-til-lesevansker-aco.html

Pris:
315,-

Språk:
Bokmål

Utgitt:
2005

Forfattere/forlag:
Jan Erik Klinkenberg
Aschehoug