MENY

Tall- og språksprell

Denne boka viser hvordan man kan styrke barns språklige og matematiske ferdigheter gjennom engasjerende og morsomme leker. Tall- og språksprell har en god struktur og tilpasset progresjon. Dette gjør det enkelt å tilpasse aktivitetene til den barnegruppa man til enhver tid jobber med. Det metodiske opplegget er prøvd ut i mange barnehager, med svært gode resultater.

 

Formål:

Øvelser og aktiviteter for å trenene på grunnleggende matematiske begreper og språklig bevissthet.

 

Faglig område/ferdigheter:

 • Rom og posisjon
 • Former
 • Antall og telling
 • Mønster
 • Likheter
 • Mål og vekt
 • Oppmerksomhet for lyd
 • Rim og regler
 • Stavelsesdeling
 • Ordanalyse
 • Ord, setningsbevissthet og morfembevissthet.

 

Format/materiell:

Papirformat

 

Språk:

Bokmål

 

Tilgjengelig hos:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-ped/Tall-og-spraaksprell

 

Pris:

288,-

 

Utgitt: 

 2010

 

Forfattere/forlag:

Anne Marit Valle, Lise Olvik, Ann Karin Orset

Gyldendal Norsk Forlag