MENY

Strukturert ordforrådsarbeid i førskolealder

Ordforrådet eller vokabularet antas å være summen av ordene vi forstår og bruker. Vokabularutvikling i førskolealder står derfor helt sentralt, fordi begreper og ord er vårt viktigste verktøy for å forstå og motta budskap.

 

Formål:

Strukturert tilnærming til ord og hva ord betyr.

 

Faglig område/ferdigheter:

Presentasjon av begreper via historier, eventyr og sanger. Trening på øvingsord fra historiene, eventyrene og sangene via tankekart.

Målgruppe:

2-3 år
4-5 år

Format/materiell:

Papirformat. 

 

Tilgjengelig hos:

http://www.statped.no/globalassets/fagomrader/sprak-og-talevansker/sprak-og-talevansker-dokumenter/spesifikke-sprakvansker/strukturert-ordforradsarbeid-i-forskolealder.pdf

 

 

Pris:

Gratis nedlastbar artikkel
 

 

Språk:

Bokmål

 

Forfattere/forlag:

Unni Espenakk, Ernst Ottem og Merethe Mørk
Statped