MENY

Språksprell i skolen

Et pedagogisk tilbud som kan brukes i leseopplæringen i 1. klasse og parallelt med selve bokstavinnlæringen. En forberedende leseopplæring gjennom lek. Lærere får oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, noe som er med på å forebygge lese- og skrivevansker blant elevene.

Formål:

Metodiske språkleker for å skaffe tidlig oversikt over enkeltelevers språklige utvikling og forebygge lese og skrivevansker.

Faglig område/ferdigheter:

Oppmerksomhet for lyd

  • Rim og regler
  • Stavelser
  • Ordanalyse
  • Ord og setningsbevissthet
  • Morfemer

Målgruppe:

Begynneropplæringen i 1.klasse.
Supplement i leseunderviningen opp til 3.klasse.

Format/materiell:

Lærerperm
Aktivitetsbok

Tilgjengelig hos:

Gyldendal

Pris:

780,-

 

Språk:

Bokmål

 

Utgitt:

2005

 

Forfattere/forlag:

Forfattere: Lise Olvik, Anne Marit Valle
Gyldendal Norsk Forlag