MENY

Lesepris til pulverhekser i Loen barnehage

– Skal bøker om ei heks bli levende, så trenger man en god heks. En teatralsk assistent som heks var bare en av mange kreative måter Loen barnehage brukte bøkene om Pulverheksa for å styrke språkmiljøet i barnehagen. Prosjektet gjorde dem til vinnere av Leseprisen i 2015.

Loen barnehage fikk flere barn med minoritetsspråk og flere eldre barn inn i gruppa, og dette endret måten de måtte jobbe med språk på. Da Stryn kommune i tillegg inviterte til lesedugnad, ble barnehagen inspirert til å starte prosjektet ”Når boka vert levande i barnehage-kvardagen”

Vi ser hva som skjer
– Personalet i barnehagen hadde et ønske om å åpne for mer spontanitet knyttet opp mot barnas innspill i hverdagen, skriver styrer Hilde Briksdal i prosjektrapporten.

Gjennom mindre detaljplanlegging, og mer ”vi ser hva som skjer”-holdning prøvde personalet i større grad å åpne for spontanitet, sunn galskap og humor.

Pulverhekser overalt
Loen barnehage valgte seg bokserien om Pulverheksa av Ingunn Aamodt, og brukte denne som et fellesprosjekt i hele barnehagen. De ville legge til rette for bruk av bøker i hverdagen, bl.a. gjennom daglige lesestunder. Målet var å stimulere til et godt og aktivt språkmiljø – og å gjøre barna glade i bøker.

Ved å lage kostymer og rekvisitter lagde de et levende Pulverheks-miljø i hele barnehagen, og allerede før de begynte å lese bøkene ga de barna små hint om hva som skulle komme gjennom bilder og andre små hint. Senere hadde de heksejakt i skogen og hadde ”Grønnskollingdag” der de en hel dag hadde rollelek fra en av bøkene. De arrangerte også Pulverhekskarneval og satte opp ”Pulverteater” der de laget en musikal om vennskap og mobbing som de fremførte for foreldre og for skolen i bygda.

Forskjellige former for lesestunder var også en viktig del av prosjektet. Barnehagen laget også et eget leserom, og prøvde ut bruk av lydbøker.

Enormt engasjement
– I sitt arbeid med boka Pulverheksa formidler barnehagen et enormt engasjement og viser stor fantasi, sier juryen i sin begrunnelse for tildelingen.

Det virker som om hele personalet var tent på idéen og var med i prosessen, uavhengig av utdanningsbakgrunn.  Det å arbeide med ett tema over så lang tid, bidrar i følge juryen både til å inkludere minoritetsspråklige og barn med språklige utfordringer.

Prosjektet var i tillegg trygt forankret i rammeplanen, der det står at barna daglig skal oppleve glede og spenning gjennom høytlesing i barnehagen.

– Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing, og å få frem forskjellige typer satsinger. Det er også viktig å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing, sier senterleder Åse Karin Hansen Wagner ved Lesesenteret.

Loen barnehage får Leseprisen 2015 for sitt faglig solide prosjekt og smittende engasjement.

Loen barnehage mottar Leseprisen 2015.

Loen barnehage mottar Leseprisen 2015.