MENY

Ambisiøse prisvinnere

Siden 2007 har Spangereid barneskole i Lindesnes hatt lesing som satsingsområde. Et ambisiøst og omfattende arbeid har skapt sterke lesere. Nå er de vinnere av årets Lesepris.

Sjetteklassinger som skolebibliotekarer, lesesamarbeid med barnehagene, lesing som tema på foreldremøtene, digitale bokanmeldelser og 30 minutters daglig, lystbetont lesing er bare noe av grepene Spangereid skole har tatt for å bli en av landets beste leseskoler. Skolen fortjener årets Lesepris, mener juryen ved Lesesenteret.

– Skolen viser en gjennomgående entusiasme og helhetlig tenking omkring leseopplæringen. De har iverksatt en rekke lesetiltak som både er rettet inn mot elevene og bestemte trinn, og mot lærerne.  Spangereid skole har et blikk for dem som strever, for tidlig innsats, for å spre leseglede, og for å involvere foreldre, heter det i jurybegrunnelsen.

Bedre lesere
Spangereid skole har utviklet en egen metode for leseopplæring, og dagens syvendeklassinger har vært en del av lesesatsingen siden første klasse. Det kan dokumenteres at arbeidet har hatt en effekt.

– Interne og nasjonale kartlegginger viser tydelige positive endringer i elevenes leseferdigheter. Elevene knekker lesekoden tidligere og de leser mye mer. Ikke minst forbinder de lesing med noe positivt, er meldingen fra skolen.

Oppmerksomhet
Skolen har fått mye oppmerksomhet for sitt arbeid, både fra andre skoler og institusjoner innen litteratur og lesing. I så måte føyer Leseprisen seg inn i en fin rekke. Spangereid skole har blitt kåret til Årets Leselystskole (2011), de er blitt nominert til Årets Bibliotek i 2014, sjetteklassingene ved skolen er juryklasse i Bokslukerprisen 2015, og i løpet av det siste året har rundt 30 skoler besøkt skolen for å lære om det inspirerende og gode arbeidet.

– Spangereid får prisen fordi de har en veldig grundig gjennomarbeidet plan som setter fokus på lesing i et system, samtidig som de viser kreativitet og orientering mot nye medier, heter det fra juryen.


 

 

Spangereid barneskole mottar Leseprisen 2015 for sin ambisiøse og omfattende lesesatsing.

Spangereid barneskole mottar Leseprisen 2015 for sin ambisiøse og omfattende lesesatsing.