MENY

Lesepris til daglige lesere

– Innføringen av 20 minutters daglig lesetid er forbilledlig, mener Lesesenteret, som har kåret Haugaland vgs til vinner av årets Lesepris.

Gjennom systematisk og nødvendig arbeid har Haugaland videregående skole jobbet med å skape bedre lesere.

Da førsteårselevene ved Haugaland videregående skole scoret kritisk lavt på kartleggingsprøvene i lesing, tok skoleledelsen grep: Elevene måtte bli bedre lesere, og de måtte bli gladere i å lese. En daglig leseøkt på 20 minutter ble innført. Nå er Haugalandet vgs en av tre vinnere av året Lesepris, som deles ut av Lesesenteret for første gang i år.

Viktig i videregående skole
På Haugaland vgs starter skoledag med 20 minutters lesing. I verksted, klasserom og gymsaler leser elevene skjønnlitteratur, tegneserier, blader eller aviser. De velger selv hva de vil lese, og de kan lese på norsk eller engelsk. Alt handler om å utvikle leseferdigheter – og å utvide horisonter.

– Juryen gir Haugaland vgs særlig honnør for en slik eksplisitt lesesatsing når det ellers er et marginalt fokus på lesing i den videregående skolen. At skolen har store utfordringer i forhold til lesing blant sine elever, gjør satsingen ekstra viktig, og skolen kan også vise til imponerende resultater, står det i juryens begrunnelse for prisutdelingen. 

Skoleledelsen kan fortelle om gode tilbakemeldinger fra elevene, økte utlån ved biblioteket og at lesing og fortellinger er blitt et samtaleemne blant elevene. Lesesatsingen foregår i kombinasjon med at skolen setter søkelys på læringsstrategier, og de følger opp to store nasjonale satsinger; Ungdomstrinn i utvikling og FYR.

– Skolen har satt opp en god og gjennomførbar plan, de jobber systematisk, oppnår høy trivselseffekt og de gjør en innsats for å måle effekten, sier juryen.

Deling av erfaring
– Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing, og å få frem forskjellige typer satsinger. Det er også viktig å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing, sier senterleder Åse Karin Hansen Wagner ved Lesesenteret.

På Haugaland vgs har elevråd, bibliotek og en egen prosjektgruppe vært involvert i leseprosjektet, og interessen for lesingen er opprettholdt gjennom blant annet Facebook, blogger og konkurranser.

 

Haugalandet videregående skole mottar Leseprisen 2015.

Haugalandet videregående skole mottar Leseprisen 2015.