MENY

Språkkisten

Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er utarbeidet av Nina Inseth Bråthen

Formål:
Praktisk språkstimulering i barnehagen

Faglig område/ferdigheter:
Språkstimulerende oppgaver knyttet til 10 velkjente temaer i barnehagen.
Via temaene jobber en med begrepstrening på norsk og eget morsmål parallelt.

Målgruppe:
Minoritetsspråklige barn og norske som trenger en ekstra språkstimulering.

Format/materiell:
Gruppe undervisning

Individuell undervisning

Tilgjengelig hos:
Språkkisten.aschehoug.

Pris:
Språkkista, boka mi kr. 135,00
Språkkista, veiledning kr. 349,00
Språkkista,  kr. 3649,00

Språk:
Finnes på norsk, engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, arabisk,
urdu, farsi(persisk), sorani(kurdisk), tamil og somali.

Forfattere/forlag:
Nina Indseth Bråthen
Gan Aschehoug

Utgitt:
2012