MENY

Spesialpedagogisk leseoplæring - en veileder

Veilederen handler om Helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring. Dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter har brukt arbeidsmåten siden tidlig på 1990-tallet. "Det er vårt ønske at den reviderte utgaven av heftet at Helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og unge med lese- og skrivevansker."

Formål:
Helhetslesing, en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk
lese- og skriveopplæring.

 

Faglig område/ferdigheter:
-Leseutvikling
-Kartlegging
-Metodikk - helhetslesing
-Oversikt over kartleggingsverktøy

 

Format/materiell:
Papirformat

Nettbuttikken til Statped

 

Pris:
220,00

Språk: BM

Forfattere/forlag:
Godøy, Monsrud

Statped- Bredtvedt kompetansesenter

Utgitt:
2008 - revidert utgave 2011