MENY

PAS (Piktografisk Artikulatoriske Symboler)

Barn med språkvansker kan streve med å skille ut de enkelte språklydene i ord. Det medfører gjerne at barna ikke forstår forbindelsen mellom en lyd og bokstaven dens. Dette får følger for leseinnlæringen. PAS, et piktografisk-artikulatorisk symbolsystem, er laget for å hjelpe barn som har store språkvansker og som strever med å knekke lesekoden

Formål:
Utvikle bevissthet om språklyder

Faglig område/ferdigheter:
Visualiserer oppgaver i fonologisk bevissthetstrening

Målgruppe:

  • Barn med ekspressive fonologiske vansker
  • minoritetsspråklige,
  • personer med dysatri og
  • taleflytsvansker

Format/materiell:
Papirformat

Digitalt format: nedlastbar fil i pdf-format

Tilgjengelig hos Statped

Pris:
100 (digital nedlasting)

Språk:

Utgitt:

Forfattere/forlag:
Kausrud / Statped, Bredttvedt kompetansesenter

Utgitt:
2011