MENY

Leseboka

Ei bok om leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

"Lesing som grunnleggende ferdighet", "Lesing i alle fag". Hva skal lærerne i ungdomsskolen gjøre med disse slagordene i læreplanen? Har faglærerne fått en ny oppgave som ligger utenfor faget? 

Ifølge forfatterne av denne boka er lærernes oppgave som leselærere å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Ulike fag har ulike arbeidsmåter og teksttyper, og elevene må lære å snakke, lese, skrive og tenke på fagenes premisser. Skolens leseopplæring blir slik summen av arbeidet med tekst i de ulike fagene.

Boka har en innledende del om aspekter ved lesing som er viktige i alle fag, som strategibruk, leseutvikling, tilpasset opplæring og arbeid med vokabular og engasjement. Bokas andre del presenterer lesing og leseopplæring innenfor de ulike fagene i ungdomsskolen.

Alle kapitlene setter forskning og teori i sammenheng med konkret aktivitet i klasserommet. Leseboka er aktuell for studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogiske fag, og for lærere i ungdomsskolen. 


Les mer om boka på forlagets hjemmeside

Faksimile: Leseboka