MENY

Arbeide med argumentasjon

Nynorsksenteret har laga opplegget "Ord som finst, men ikkje i ordboka" på vevstaden Typisk nynorsk. Opplegget handlar om å skriva argumenterande tekstar.

Målet med opplegget er å kunne byggje opp argument i argumenterande tekst. Eleven skal kunne:

  • uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk (Norsk)
  • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag (Norsk)
  • bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa (Norsk)
     

Opplegget finn du på Nynorsksenteret sine nettsider.