MENY

Reiseliv

I valfaget reiseliv skal elevane trene seg i å bearbeide og på ulike måtar presentere innhenta informasjon. Målet er at elevane skal kunne formidle reisemål og fritidsaktivitetar på ein måte som skaper interesse og engasjement hos målgruppa.

På denne måten er det tanken at faget skal bidra til å utvikle dialogferdigheiter og formidlingsevne hos elevane, og til å utvikle deira ferdigheiter i å bruke engelsk eller framandspråk.

Les mer om valgfaget Reiseliv