MENY

Motivasjonelle faktorer i tilknytning til tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lesevansker

Phd-prosjekt: Målet i dette forskningsprosjektet er å undersøke hvorvidt tidlig intervensjon vil bidra til å opprettholde motivasjon og tiltro til egne ferdigheter for elever i risikogruppen for å utvikle lese- og skrivevansker.