MENY

Skolering Nordland og Troms 2014

Foredrag og materiell fra Ny GIV-skoleringen.

Anne Magdalena Solbu Kleiven, Utdanningsdirektoratet

 

Lise Helgevold, Lesesenteret

 

Anne Mette Karlsen, Lesesenteret

 

Astrid Stenersen, Skrivesenteret

 

Iris Hansson Myran, Skrivesenteret

 

Materiell fra Matematikksenteret.no