MENY

Kortstokken artikulasjonsstillinger

Kortstokk med 55 kort som viser artikulasjonsstillinger for de fleste norske språklyder og bokstaver.

 

Formål:

Bedre uttale, fonologiske vansker og forebygge lese og skrivevansker

 

Faglig område/ferdigheter:

  • Bedre uttale - fonologiske ferdigheter
  • Bokstavinnlæring
  • Utlytting av 1 lyd/ lyder i rekkefølge
  • Lage rimord
  • Syntesedannelse av lyder
  • Lære regler for lang og kort vokal
  • Diskriminere mellom lyder

 

Målgruppe:

Barn med fonologiske vansker, språklydvansker, hørseslvansker, generelle værevansker og fremmedspråklige.

 

Format/materiell:

Papirformat, digital nedlastbar font.

 

Tilgjengelig hos:

Materiell kan bestilles hos InfoVEST forlag

Fontsett til PC/Mac kan lastes ned her.

Veiledning i ekstern artikkel: Bruk av illustrasjoner av artikulasjonsstillinger. Spesialpedagogikk 08. 2010

 

Pris:

Kortstokk kr. 150,-

Fontsett kr. 140,-

Artikkel fra Spesialpedagogikk kr. 75,- + porto

 

Forfattere/forlag:

Kari Hole, InfoVEST forlag / Spesialpedagogikk

 

Utgitt:

2003