MENY

Grunnlaget

Når barna skal lære begreper som er grunnleggende for å oppdage og sette ord på (språklig bevisstgjøre) likheter og forskjeller, må de få lære i den virkeligheten de skal forstå. Det betyr at vi må bruke ordentlige ting, vi kan ikke bare forklare med ord. Grunnlaget inneholder undervisningsopplegg og utstyr som du trenger for å arbeide med begrepsundervisning etter Nyborgs modell i begynneropplæringen og i undervisning for barn med spesielle behov.

 

Formål:

Begrepsundervisning etter Nyborgs modell

 

Faglig område/ferdigheter:

Språklig bevisstgjøring av likheter og forskjeller mellom begreper

 

Målgruppe:

Begynneropplæringen./ barn med spesielle behov

 

Format/materiell:

Konkretiseringsmateriell.

 

Tilgjengelig hos:

Mer informasjon på Pedverkets nettsider

Kan bestilles hos Pedverket

 

Pris:

Kr. 9 480,-

 

Forfattere/forlag:

Nyborg, Pedverket kompetanse