MENY

Den intensive leseopplæringen – Dialog og mestring når lesing har låst seg

En bok som handler om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner når lesingen har låst seg. I denne boka følger forfatterne tre sjetteklassinger gjennom tilpassede lesekurs på skolen. Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på å lære å lese, men likevel er utbyttet for dårlig i forhold til alderstrinn og elevenes øvrige evneprofil.

 

Formål:

Individuelt tilpassede lesekurs.

 

Målgruppe:

1. - 4. trinn

 

Format/materiell:

Papirformat, bok.

 

Tilgjengelig hos:

Kan bestilles fra Cappelen Damm forlag.

 

Pris:

Kr. 489,-

 

Språk:

Bokmål

 

Forfattere/forlag:

Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl, Cappelen DAMM