MENY

Grep om begreper

Grep om begreper er en metode som sikter mot å gi barn en læringsstrategi i det å lære å lære begreper. Metodikken er tiltenkt brukt i små grupper med barn, men kan gjerne tilpasses og brukes i forhold til både enkeltbarn og større grupper. Det jobbes med ett begrep om gangen i økter på 2-3 ganger pr. uke. Barn og voksne reflekterer rundt begrepets innhold-, form- og bruksside, og oppsummerer dette i tankekart.

 

Formål:

Strukturert begrepsopplæring i barnehagen som har som mål at barn raskt skal kunne hente fram lærte ord og anvende dem funksjonelt.

 

Faglig område/ferdigheter:

Arbeid med ordets innhold, form og bruk.

 

Målgruppe:

Barn i barnehagealder

 

Format/materiell:

Papirformat

 

Språk:

Bokmål, Nynorsk

 

Tilgjengelig hos:

Artikkel i Psykologi i kommunen nr 3, 2012
Årgang 47: http://www.pik.no

 

Pris:

Kr. 100,- + porto

 

Utgitt:

2012

 

Forfattere/forlag:

Ingvild Aas Grove