MENY

Skriverammer

Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre. Læreren bør modellere og veilede i bruk av skriverammer

 

Formål:

Skrivestøttende hjelpemiddel.

 

Faglig område/ferdigheter:

Hjelp til oppbygging og strukturering av fagtekst og skjønnlitterær tekst

 

Format/materiell:

Papirformat, pdf. Format til bruk på interaktive tavler.

 

Språk:

Bokmål, nynorsk, samisk

 

Tilgjengelig hos:

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriverammer/

 

Pris:

 

Gratis