MENY

Lingright

Lingright er utviklet for å hjelpe norskspråklige med å lese og skrive engelsk, både de som har lese- og skrivevansker og de som føler seg usikre på engelske stavemåter.

 

Formål:

Lese- og skrivestøttende hjelpemiddel på engelsk.

 

Faglig område/ferdigheter:

  • Stavekontroll
  • Ordfullføring
  • Talesyntese
  • Ordbok

 

Format/materiell:

Digital programvare for PC

 

Tilgjengelig hos:

http://lingit.no/

 

Pris:

Lisenspris:

  • Privat lisens; - kr. 3 156,-
  • Skolelisens
    • 1-9 lisenser;  - kr 1 890,- pr. lisens
    • over 10 lisenser; - kr. 1 510,- pr. lisens