MENY

Hovedforedrag – Skriv! Les! 2015

Disciplinary Literacy: Progressing from General to Specialized Literacy Instruction

Timothy Shanahan (Distinguished Professor Emeritus, University of Illinois at Chicago, USA)

Literacy is usually thought of as a highly generalizable skill that allows literate individuals to read texts successfully across a range of texts and circumstances. Increasingly, this conception is being complicated by research into disciplinary literacy. This work reveals that each discipline—because of diverse goals and approaches to epistemology—applies reading and writing in different ways and with different texts. This presentation explores those differences and considers how teaching can enable reading success in disciplinary contexts.

 

Litteraturundervisning, kulturbegreber og kontekster for forståelse

Helle Rørbech, Ph.d. Aarhus Universitet, Danmark

Har litteratur en permanent hjemadresse og har litteraturforståelse det? Litteraturundervisningens status som formidler af kulturarv og som ramme om udvikling af kulturel identitet har igennem en årrække været udfordret. I nutidens samfund, der er præget af kulturel kompleksitet og mangfoldige identiteter er det nødvendigt at stille spørgsmålet: Hvordan kan kulturelle forskelle integreres i arbejdet med litteraturforståelse? Gennem nedslag i danskfagets læseplaner og med eksempler fra litteraturundervisning i grundskolens undersøger oplægget, hvordan forskellige kulturbegreber skaber forskellige kontekster for forståelse og forskellige læseridentiteter.

 

Hva er egentlig skole-literacy i dagens stadig mer digitale klasserom?

Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo

Skolen har sin egne literacy-praksiser, og disse kritiseres ofte for å være både akademiske, gammeldagse og lite
autentiske. Men skolens literacy-praksiser endres radikalt når elevene har tilgang til all verdens tekster via Internett. Jeg vil belyse og diskutere både hva skole-literacy er i dag, hvordan nye tekster som sosiale medier og spill inngår i skolehverdagen og ikke minst hvordan en del literacy-praksiser i dagens skole er en blanding av gamle og nye praksiser. Dette gjelder for eksempel hvordan det (relativt nye) leksikonet Wikipedia brukes hyppig til (relativt gammel og tradisjonell) gjengivelse av faktainformasjon. Hvordan skolen -og lærerne -bør forholde seg til  de nye literacy-praksisene  vil også bli diskutert.

 

Early risk and protective factors in reading development from birth to adulthood

Minna Torppa (University of Jyväskylä, Finland)

This talk will focus on early risk and protective factors in reading development. The presentation will describe the predictors of reading fluency and reading comprehension development. The risk and protective factors in this presentation include familial risk for reading difficulties (parental skills), cognitive skills, home environment, and motivational factors. In this talk I will give an overview of findings in two longitudinal Finnish datasets: Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (JLD) and The First Steps. JLD is a prospective family risk study that has followed ca. 200 families from children’s birth to age 20. The First steps study has followed a population based sample (n= ca. 2000 children) from Kindergarten (age 6) to grade 7 (age 14). The findings are discussed from the viewpoints of double/multiple deficit hypotheses, simple view of reading, differences between orthographies, and gene-environment interaction.