MENY

Mangfold i språk og tekst

Heftet ”Mangfold i språk og tekst” handler om videre leseopplæring i et flerspråklig og flerkulturelt perspektiv for elever fra 5. til 10. trinn.

Elevene som får særlig oppmerksomhet, er elever fra språklige minoriteter. Forholdet mellom ordforråd og lesing, identitet og lesing og kultur og lesing, står derfor sentralt.

Heftet er laget for å sette søkelyset på det læreren skal være spesielt oppmerksom på i sin leseopplæring av to- eller flerspråklige elever for at den skal også skal bli best mulig. Heftet henvender seg derfor særskilt til lærere som gir opplæring for disse elevene.

Moment som blir diskutert i heftet:

  • Føringer for opplæringen og flerspråklige elever som gruppe
  • Utvikling av språklig form og innhold
  • Skjønnlitterære og faglitterære tekster
  • Lesestrategier og praksiseksempler
  • Aktuelle bøker


Last ned og les heile heftet (pdf)