MENY

Handgranateple av Ingelin Røssland på 10. trinn

Eit undervisningsopplegg for 10. klasse med fokus på ei lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort.

For elevar som har nynorsk som opplæringsspråk, er det viktig at dei får tilgang til nynorsklitteratur, ikkje minst moderne ungdomslitteratur skriven på nynorsk. Handgranateple er ei slik bok. Dette undervisingsopplegget fokuserer på ei lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort. Vanskegraden på dei ulike rollene er varierande, og arbeidet ligg difor godt til rette for differensiering.

Rollekorta kan lastast ned frå Lesesenteret sine sider.

Undervisingsopplegget finn du her.