MENY

ABC av Erna Osland på 7. trinn

Eit undervisningsopplegg for 7. klassingar som visar korleis elevar med bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk.

Novella ”ABC” er ei novelle i samlinga Berre du som veit (2003) med open slutt som kan gje rom for mange tolkingar. I dette undervisingsopplegget blir elevane gjennom ulike lesestrategiar og oppgåver, som litterær samtale og to-delt logg, dregne inn i teksten og får rom til å reflektere. Arbeidet viser òg at 7. klassingar som har bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk når ein gjev dei modellar og integrerer skrivinga i ein naturleg prosess.

Undervisingsopplegget finn du her.