MENY

TROG-2 -Test for Reception of Grammar version 2

TROG-2 er en test som brukes til vurdering av reseptiv grammatisk forståelse hos barn og ungdom mellom 4 år og 16 år. I tillegg til det kvantitative resultatet muliggjør TROG-2 gjennomføring av kvalitative analyser av barnets grammatiske vansker.

 

Formål:

Impressiv test som har til hensikt å avdekke grammatiske vansker.

 

Faglig område/ferdigheter:

Flervalgsoppgaver fordelt på ulike blokker, hvor hver enkelt blokk måler en spesiell grammatisk konstruksjon.

 

Målgruppe:

4 år til 16 år

 

Kartleggingsmåte:

Individuell

 

Format/materiell:

Papirformat: Testmanual, stimulibok og skåringsskjema.

 

Normering/standardisering:

Ja

 

Kvalifikasjonskrav:

Logoped, spesialpedagog eller psykolog.

 

Tilgjengelig hos:

Info Vest forlag 

Pearson assessment

 

Pris:

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her:
Info Vest forlag - TROG 2
Pearson assessment - TROG 

 

Utgitt:

Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2009

 

Forfattere:

Engelsk versjon: Bishop

Norsk versjon: Horn, Lyster og Rygvold