MENY

TOSP - Tospråklig prøve norsk

TOSP er en prøve som brukes for kartlegging av begreper og relasjonsbegreper på norsk og på barnets morsmål hos tospråklige barn. Prøven kan brukes som et redskap for å vurdere om elevens faglige vansker skyldes et generelt svakt utviklet begrepsapparat eller et mangelfullt ordforråd på norsk.

Formål:

Kartlegging av verbale ferdigheter i to språk.

Faglig område/ferdigheter: 

  • Informasjon
  • Ord- og begrepsrikdom
  • Ordgjenkjenning
  • Ting som hører sammen
  • Lesehastighet
  • Leseforståelse

Målgruppe:

1. til 10. klasse

Kartleggingsmåte: 

  • Individuell
  • Gruppe

Format/materiell:

Digitalt, nedlastbart: Elevhefte på morsmål, elevhefte på norsk og skåringshefte.

Normering/standardisering:

Ja. Normert for 3., 5., 7. og 9. trinn.

Kvalifikasjonskrav:

Ingen

Forfatter:

Sunil Loona

Tilgjengelig hos:

Sunil Loona: Sunloona@gmail.com

Pris:

TOSP 1.-5. klasse på to språk kr 2500,-
TOSP 6.-10. klasse på 2 språk kr 2500,-
TOSP 1.-10. klasse på 2 språk kr 3500,-

Utgitt:

2004 (Revidert utgave)