MENY

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest for språkvansker hos barn og ungdom fra 6 år til 16 år. Testen tar utgangspunkt i at det er en sammenheng mellom språklig korttidsminne og evnen til å danne språklige begreper. Ved hjelp av fire deltester kan en skille mellom barn med språkvansker og barn uten språkvansker på tvers av alderstrinn og vurdere behov for videre utredning.

 

Formål:

Avdekke mulige språkvansker og evaluere behov for videre utredning.

 

Faglig område/ferdigheter: 

  • Setningsminne
  • Ordspenn
  • Motsetninger
  • Ordkunnskap
  • Fonologisk bevissthet
  • Grammatikk
  • Ordavkoding
  • Lesehastighet

 

Målgruppe:

Barn og ungdom fra 6 år til 16 år.

 

Kartleggingsmåte:

Individuell: Screeningprøve

 

Format/materiell:

Papirformat: Testmanual og testark 

 

Normering/standardisering:

Ja

 

Kvalifikasjonskrav:

Ingen

 

Tilgjengelig hos:

Statped 

 

Pris:

Priser per 2014:
Manual kr 190,-
20 testark bokmål kr 300,-
20 testark nynorsk kr 300,-

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Statped - Språk 6-16

 

Utgitt:

2011 (3.opplag)

 

Forfattere:

Ottem og Frost