MENY

Norsk fonemtest

Norsk fonemtest er en språklydsprøve som systematisk kartlegger barns språklyder. Testen kartlegger hvordan konsonanter uttales først, midt i og sist i ord og hvordan vokaler og diftonger som for eksempel ei, au og oi uttales. Den kan brukes til å vurdere barns ordforråd og til å vurdere hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes.

 

Formål:

Systematisk kartlegging av barns språklyder.

 

Faglig område/ferdigheter:

Uttale av ord med ulik fonologisk kompleksitet

 

Målgruppe:

Barn, unge og voksne

 

Kartleggingsmåte:

Individuell

 

Format/materiell:

Papirformat: Stimulibok og skåringsark.

 

Normering/standardisering:

Nei

 

Kvalifikasjonskrav:

Ingen

 

Tilgjengelig hos:

Cappelen Damm Undervisning 

 

Pris:

Priser per 2014:
Norsk fonemtest: kr 621,-
Minimale par (til norsk fonemtest): kr 358,-
Skåringshefter, 10 stk.: kr 123,-

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Cappelen Damm Undervisning - Norsk fonemtest

 

Utgitt:

2002

 

Forfatter:

Tingleff