MENY

MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI)

MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI) er skjemaer som er utviklet til å vurdere bruk av gestikulering, ord og setninger hos barn fra 8 måneder til 3 år, og gir en hjelp til å vurdere behov for tidlige tiltak. Skjemaene kan også brukes til eldre barn med forsinket utvikling.

 

Formål:

Kartlegge et spekter av barns kommunikative ferdigheter

 

Faglig område/ferdigheter: 

  • Ord og gester, 8-20 mnd.: De første tegn på forståelse, faste utrykk, begynner å snakke, ordforråd, handlinger og gester. 
  • Ord og setninger, 16-36 mnd.: Sjekkliste over produktivt ordforråd, hvordan barn bruker ord, setninger og grammatikk

 

Målgruppe:

Fra 8 måneder til 3 år

 

Kartleggingsmåte: 

Individuell: Screeningprøve. Spørreskjema til foreldre eller andre som kjenner barnet godt.

 

Format/materiell:

Papirformat: Testmanual, spørreskjema for barn fra 8 til 20 måneder
og spørreskjema for barn fra 16 til 36 måneder.

 

Normering/standardisering:

Ja

 

Kvalifikasjonskrav:

Ingen

 

Tilgjengelig hos:

Norsk versjon: Novus forlag

Engelsk versjon: Brookes publishing 

 

Pris:

Norsk versjon: Boka "Tidlig språkutvikling" kr 620,- (Pris per 2014)

Engelsk versjon: Kontakt Brookes publishing for prisinformasjon.

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her:
Norsk versjon: Novus forlag, Tidlig språkutvikling
Engelsk versjon: Informasjon: The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDIs)
For bestilling og prisinformasjon: Brookes publishing, internasjonal bestilling 

 

Utgitt:

Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2012

 

Forfattere:

Engelsk versjon: MacArthur research network

Norsk versjon: Boka "Tidlig språkutvikling", Kristoffersen og Simonsen