MENY

ITPA - Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

ITPA er en diagnostisk prøve for vurdering av spesifikke kognitive evner hos barn fra 4 år til 10 år. Testen gir informasjon om barnets sterke og svake sider når det gjelder kommunikasjon og læring.

 

Formål:

Kartlegger spesifikke kommunikasjonsvansker. Avdekker eventuell svikt i kommunikasjonskanalene; visuo-kinestetisk kanal og auditiv-verbal kanal, psykolingvistiske prosesser og organisasjonsnivåer

 

Faglig område/ferdigheter:

 • Lytting
 • Visuell oppfattelse
 • Visuelt minne
 • Lytteassosiasjoner
 • Lytteminne
 • Visuelle assosiasjoner
 • Visuell oppfattelse, evne til å se hele bildet ved å se deler av et bilde (visual closure)
 • Verbal uttrykkelse
 • Oppfattelse og tolkning av setninger
 • Manuell uttrykkelse; å kunne forklare, evne til å gestikulere
 • Evne til å avkode ord etter å høre deler av ord (auditory closure)
 • Evne til å koble enkeltbokstaver sammen til ord (sound blending)

 

Målgruppe:

4 år til 10 år

 

Kartleggingsmåte:

Individuell

 

Format/materiell:

Papirformat: Håndbok, noteringshefter, billedbok 1, billedbok 2.

Databasert skåringsprogram

 

Normering/standardisering:

Ja

 

Kvalifikasjonskrav:

Sertifiseringskrav

 

Tilgjengelig hos:

PP-Tjenestens materiellservice

 

Pris:

Priser per 2014: 
Koffert med prøvemateriell, håndbok og 20 noteringshefter med billedstrimler, bokmål, kr 2200,-
Koffert med prøvemateriell, håndbok og 20 noteringshefter med billedstrimler, nynorsk, kr 2200,-
Koffert uten innhold kr 275,-
Håndbok bokmål kr 245,-
Håndbok nynorsk kr 245,-
Pakke med noteringshefter m.m. kr 360,-
Billedbok 1 kr 220,-
Billedbok 2 kr 220,-

Databasert skåringsprogram kr 720,-

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: PPT-materiell - ITPA, kolonne til høyre 

 

Utgitt:

Engelsk utgave: 1998

Norsk utgave, 4. opplag: 1993

 

Forfattere: 

Engelsk utgave: Kirk, McCarthy og Kirk

Norsk utgave: Gjessing m.fl.