MENY

CELF-4 Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth Edition

CELF-4 er en test for vurdering av språkvansker, som består av 4 nivåer og 13 deltester. Testen gjør det mulig å foreta en fleksibel og bred språkvurdering, og å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes.

 

Formål:

Vurdere språklige komponenter som er viktige for muntlige og skriftlige språkferdigheter, språklig hukommelse og arbeidsminne.

 

Faglig område/ferdigheter:

 • Forståelse av instruksjoner
 • Grammatiske strukturer
 • Narrativ forståelse
 • Tallhukommelse
 • Likheter 1 og 2
 • Hverdagslige sekvenser
 • Formulere setninger
 • Repetisjon av setninger
 • Hurtig benevning
 • Ekspressivt ordforråd
 • Setningsforståelse
 • Ordmobilisering
 • Pragmatisk profil
 • Observasjonsskjema 

 

Målgruppe:

5 år til 12 år

 

Kartleggingsmåte:

Individuell

 

Format/materiell:

Papirformat: Manual, protokoll 5-8 år, protokoll 9-12 år, pragmatisk profil, observasjonsskjema, stimulusbok 1 og 2.

Databasert skåringsprogram, lastes ned fra nettsiden. 

 

Normering/standardisering:

Ja, skandinaviske normer.

 

Kvalifikasjonskrav: 

Logoped, spesialpedagog eller psykolog.

 

Tilgjengelig hos:

Pearson assessment

 

Pris:

Priser per 2014: 
Komplett pakke med manual, 25 stk protokoll 5-8 år, 25 stk protokoll 9-12 år, 50 stk pragmatisk profil,
50 stk observasjonsskjema, stimulusbok 1 og stimulusbok 2 kr 12 700,- 

Manual kr 1750,- 
Protokoll 5-8 år, 25 stk kr 840,- 
Protokoll 9-12 år, 25 stk kr 840,- 
Pragmatisk profil, 25 stk kr 600,-
Observasjonsskjema, 25 stk kr 600,-
Databasert skåringsprogram gratis, lastes ned fra nettsiden.

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Pearson assessment - CELF-4

 

Utgitt:

Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2013

 

Forfattere:

Engelsk versjon: Semel, Wiig og Secord

Norsk versjon: Monsrud og Rygvold