MENY

Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold

Mange kompetansemål i norskfaget på Vg1/Vg2 åpner opp for tverrfaglighet. En tverrfaglig tilnærming til lesing og skriving kan gjøre tekstarbeidet mer konkret og relevant for elevene. I dette opplegget skal elevene lære å lage informative sammensatte tekster. Et opplegg fra Utdanningsdirektoratet.

Tekstarbeidet skal konkretiseres til en veiledning for bruk av en maskin eller en prosedyre i et av elevens programfag. Opplegget legger vekt på helse, miljø og sikkerhet i programfaget og forutsetter et samarbeid mellom norsklærer og lærer i programfag.

Kompetansemål det blir arbeidet med
Kompetansemålene er hentet fra hovedområdene Skriftlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur. Dersom det er hensiktsmessig, kan kompetansemål fra programfaget legges inn i opplegget. Elevene skal kunne:

  • Skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster.
  • Tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv.
  • Vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier.
  • Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster.
  • Innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster.


Du kan lese mer om undervisningsopplegget på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.