MENY

CCC 2 - Childrens Communication Checklist Second Edition

CCC 2 er en sjekkliste som brukes til vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom.

 

Formål:

Undersøke barns kommunikasjon og språkrelatert atferd og gi indikasjoner på mulige autismespekterforstyrrelser

 

Faglig område/ferdigheter:

Vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn 

 

Målgruppe:

4 år til 16 år

 

Kartleggingsmåte:

Individuell. Sjekkliste til foreldre eller andre som kjenner barnet godt.

 

Format/materiell:

Papirformat: Testmanual og sjekkliste

Databasert skåringsprogram 

 

Normering/standardisering:

Ja

 

Kvalifikasjonskrav:

Psykolog, logoped, spesialpedagog.

 

Tilgjengelig hos:

InfoVest forlag
Pearson assessment

 

Pris:

Priser per 2014:
Norsk manual kr 980,-
Sjekkliste bokmål, 25 stk kr 800,-
Sjekkliste nynorsk, 25 stk kr 800,-

Mer informasjon og oppdaterte priser finner du her:
Info Vest forlag - ccc2
Pearson assessment - ccc2 

 

Utgitt:

Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2011

 

Forfattere:

Engelsk versjon: Bishop og Pearson

Norsk versjon: Andersen Helland og Hollund Møllerhaug