MENY

BPVS 2 - British Picture Vocabulary Scale II

Testen er utviklet for å måle barns ordforråd og ordforståelse. Testleder sier et ord, og barnet skal enten peke eller si nummeret på bildet som best representerer ordets mening.

 

Formål:

Testen har til hensikt å avdekke forsinket utvikling av vokabular

 

Faglig område/ferdigheter:

12 sett med 12 deloppgaver per sett. Ordutvalget representerer blant annet handlinger, dyr, leker og følelser.

 

Målgruppe:

3 år til 16 år 

 

Kartleggingsmåte:

Individuell

 

Format/materiell:

Papirformat: Testmanual, stimulibok, skåringsskjema

 

Normering/standardisering:

Ja

 

Kvalifikasjonskrav:

Logoped, psykolog og mastergrad.

 

Tilgjengelig hos:

Norsk versjon: Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo

Engelsk versjon: GL assessment

 

Pris:

Norske normer og skåringsark kr 475,- + mva (2014)
Mer informasjon om de norske normene og kontaktinformasjon til Institutt for spesialpedagogikk ved UiO finner du her: BPVS 2

Engelsk versjon: Kontakt GL assessment for mer informasjon. BPVS 2 kan kjøpes så lenge lageret rekker. BPVS 3 er tilgjengelig her: British Picture Vocabulary Scale - Third Edition

 

Utgitt:

Engelsk versjon BPVS 2: 1997

Norsk versjon: 2010

 

Forfattere:

Engelsk versjon: Dunn, Dunn, Whetton og Burley