MENY

20 spørsmål

20 spørsmål er et observasjonsskjema som brukes til kartlegging av språkferdigheter til elever i grunnskolen.

 

Formål:

Måler språkferdigheter, tilegnelse av symbolsystem og relasjoner til andre 

 

Faglig område/ferdigheter:

  • Semantisk evne
  • Vansker med å motta et budskap
  • Vansker med å formidle et budskap
  • Tilegnelse av symboler
  • Relasjoner til andre

 

Målgruppe:

5 år  til 16 år

 

Kartleggingsmåte:

Observasjonsskjema til foreldre eller andre som kjenner barnet godt

 

Format/materiell:

Papirformat

 

Normering/standardisering:

Ja

 

Kvalifikasjonskrav:

Ingen

 

Tilgjengelig hos:

Statped 

 

Pris: 

25 testark kr 280,- (2014)

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Statped - Tjue spørsmål om språkferdigheter

 

Utgitt:

2011 (2. opplag)

 

Forfatter:

Ottem