MENY

Leselos

Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag.

 

Formål: 

Leselos er et verktøy for å støtte elevers leseutvikling i alle fag

 

Faglig område/ferdigheter: 

Sjekkliste for undervisningsplanlegging, kvalitative observasjoner

 

Målgruppe: 

1. til 10. trinn

 

Kartleggingsmåte:

  • Individuell
  • Gruppe

 

Format/materiell: 

Papirformat og digital versjon: Veileder, observasjonsskjema og digital nettbase

 

Normering/standardisering:

Nei. Kvalitativ vurdering. 

 

Tilgjengelig hos: 

Lesesenteret

 

Pris:

Papirversjon og pdf-versjon er gratis. Digital betalingstjeneste. 

Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Lesesenteret - Leselos

 

Utgitt: 

2010

 

Forfattere:

Engen og Helgevold