MENY

Kartleggingsprøver i lesing på 2. trinn - prøvemateriell

Kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i opplæringen. Resultatene fra prøvene gir informasjon om elever som befinner seg rundt eller under en definert bekymringsgrense. Kartleggingsprøvene skiller seg fra nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle nivåer.

Formål:

Identifisere elever som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker slik at disse kan få ekstra oppfølging.

Faglig område/ferdigheter:

 • Leseferdigheter:
  • lese ord
  • stave ord
  • forstå ord - synonymer
  • å lese er å forstå - lese setninger
  • å lese er å forstå - lese tekst

Målgruppe:

 • 2. trinn

Kartleggingsmåte:

 • Skriftlig screening

Format/materiell:

 • Papirformat (prøvehefter, instruksjon, lærerveiledning)

Normering/standardisering:

 • Ja

Tilgjengelig hos:

Språk:

 • Bokmål

Pris:

 • Gratis

Utgitt:

 • 2014 (revideres hvert 5. år)

Utgiver:

 • Utdanningsdirektoratet