MENY

IL-basis - prøvemateriell

IL-basis er et prøvemateriell for å beskrive og vurdere forutsetninger for lesing. Materiellet er utviklet av Norsk psykologiforening.

Formål:

Materiellet benyttes for å beskrive/vurdere vesentlige forutsetninger for lesing i klassen og hos enkeltelever.

Faglig område/ferdigheter:

 • Tegne og skrive
 • Lytteforståelse
 • Førforståelse
 • Rimord
 • Forlydsanalyse
 • Fonemantall
 • Fonemanalyse
 • Fonemsyntese
 • Sammensatte ord
 • Ordforståelse
 • Bokstavkunnskap
 • Bokstavskriving
 • Kjennskap til vokaler og stavelsesinndeling
 • Ordskriving
 • Avkodingsferdighet av tekst
 • Forståelse av høytlesing
 • Syntaktisk bevissthet
 • Avkodingsferdighet av ord
 • Bevissthet om form i språklige uttrykk
 • Bevissthet om sammenheng i tekst

Målgruppe:

 • 1. - 2. trinn

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Gruppe
 • Dynamisk

Format/materiell:

 • Papirformat

Normering/standardisering:

 • Nei

Tilgjengelig hos:

Språk:

 • Bokmål

Pris:

Utgitt:

 • 1996

Forfattere:

 • Frost, Nielsen, Bråten, Hagtvet, Lyster, Thurmann-Moe, Stokke Olaussen