MENY

Arbeidsprøven kartleggingsmateriell

Arbeidsprøven er et kartleggingsmateriell til bruk for skoler, som gjør det mulig å kartlegge lesingen og det språklige grunnlaget til elever. Materiellet er tilgjengelig hos Statped.

Formål:

Kartlegging av elever som har behov for et tilrettelagt undervisningsopplegg for å komme videre i sin skriftspråkutvikling

Faglig område/ferdigheter:

 • Lytteforståelse
 • Huske setninger
 • Fullføre setninger
 • Lage setninger
 • Forklare ord
 • Ordmobilisering
 • Fonologiskbevissthet
 • Bokstavkunnskap, lese 
 • Bokstavkunnskap,  skrive 
 • Lese ord
 • Skrive ord
 • Leseforståelse 
 • Høytlesing 
 • Skrive tekst

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Dynamisk

Format/materiell:

 • Papirformat,
 • Digitalt format. Nedlastbar fil i PDF format

Normering/standardisering:

 • Nei

Kvalifikasjonskrav for bruk:

 • Spesialpedagog

Tilgjengelig hos:

Språk:

 • Bokmål,
 • Nynorsk,
 • NS

Pris:

 • Gratis