MENY

Modelltekstar som inspirasjon til skriving av sakprega tekstar

Modelltekster er en undervisningsform der lærer og elever går gjennom og diskuterer utvalgte tekster før elevene selv får i oppgave å skrive. I dette foredraget presenterer førsteamanuensis Anne Håland utdrag fra doktorgradsprosjektet sitt om hvordan modelltekster kan være en inspirasjon for elevene ved skriving av egne sakprega tekster.

Som den første i Norge har Anne Håland ved Lesesenteret sett nærmere på hvordan 44 elever på femte trinn har brukt skrivemønster fra modelltekster i egne tekster. Resultatet viser at elevene er mer enn villige til å la seg inspirere av modelltekstene.

Innledning: - Modelltekstar som inspirasjon til skriving av sakprega tekstar

 

Eksempel 1: - Fagbøker som modelltekstar

Her viser Håland eksempel på hvordan fagbøkene "Hvorfor det da" og "Skarpe tenner" kan brukes som modelltekster for skriving på 5. trinn.

 

Eksempel 2: - Brannmannslogg som modell for biotoplogg

Som modelltekst for klassens arbeid med loggtekster fikk elevene forelagt en brannmannslogg. Elevene overførte sjangeren til sine egne biotoplogger.

 

Eksempel 3: - Labrapport som modelltekstar

I naturfag fikk elevene se eksempler på labrapporter før de produserte sine egne rapporter fra forsøk de hadde gjort.

 

Oppsummering

Håland oppsummerer hvordan bruk av modelltekster har god effekt når elever på 5. trinn jobber med egne tekster.