MENY

Språkveileder for barnehagen

Veilederen «Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat» gir retningslinjer for hvordan man kan jobbe med språk i barnehagen.

Språkstimulering er en av barenahgens viktigste oppgaver. Veilederen inneholder mange eksempler på hvordan alle som jobber i barnehagen, kan bruke språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner sammen med barna og invitere dem til å bruke språket selv. Veilederen er delt inn i tre kapittel:

  1. Språkstimulering
  2. Dokumentasjon og vurdering av språk
  3. Språktilegnelse

Den er gitt ut av Utdanningsdirektoratet og kan lastes ned fra deres hjemmesider (pdf).

Forsiden på språkveilederen