MENY

Hvordan bruke tidslinje som strategi når elever skal lese oppskrifter?

Oppskrifter er kanskje den teksttypen som elevene møter oftest i faget mat og helse. I tillegg er det ofte en illustrasjon, kanskje en beskrivelse av retten eller serveringsforslag.

Å kunne lese i et fag handler om å kunne lese fagets tekster. Det er viktig å tenke gjennom hva som kjennetegner tekstene i faget, og hvilke utfordringer elevene møter når de leser disse tekstene.

Typiske trekk for teksttypen oppskrifter er:

  • Navnet på retten er overskrift
  • Ingrediensene blir listet opp
  • Framgangsmåten presenteres etter ingrediensene. 

Elevene må gjøres bevisst på at ingrediensene listes opp i en bestemt rekkefølge, og at det står i framgangsmåten hva de skal gjøre med de ulike ingrediensene. I en oppskrift kan det være fagspesifikke ord og begreper som kan være ukjent for elevene. Å fokusere på fagspesifikke eller vanskelige ord i en førlesefase kan gjøre at selve lesingen blir lettere. Gjennom høytlesing kan læreren oppdage vansker med avkoding av begreper og forkortelser, og få anledning til å forklare på en slik måte at eleven lærer betydningen av disse. 

Den største utfordringen i møtet med en oppskrift kan være å forholde seg til informasjonen, og hva som skal gjøres når. En nyttig lesestrategi kan være å lage en tidslinje. Læreren kan modellere dette for elevene før de skal benytte seg av strategien selv. En tidslinje vil også kunne være til hjelp når elever på en gruppe skal samarbeide og fordele oppgaver.

Tanken på at korrekt lesing av oppskriften er viktig for at maten skal smake godt kan være motiverende for elevene. Det er også viktig at elevene har tro på at de mestrer oppgaven. Når læreren er bevisst på både språklige ferdigheter og kodingsferdigheter, og det er fokus på gode lesestrategier, vil mulighetene for mestring være stor.

 

Hele artikkelen kan du lese her: Strategisk lesing i mat og helse
Artikkelen er skrevet av: Vibeke Rønneberg