MENY

Hvordan aktivere elevene i førlesingsfasen? - skjønnlitteratur som motivasjon før lesing av fagtekst

Det er viktig å motivere elevene til å bli med inn i teksten. Å aktivere elevenes førkunnskaper i førlesefasen skaper engasjement og ambisjoner for lesingen. Lesestopp kan brukes for å legge til rette for at elevene skal gjøre seg tanker rundt innholdet og bidra til at de blir mer aktivt involvert.

Ved å bruke tid på førlesing, skapes forventninger til hva som skjer videre i teksten. Forventninger til teksten er en viktig motivasjon i lesingen. Læreren i eksempelet bruker lesestopp som metode for å legge til rette for at elevene skal gjøre seg tanker rundt innholdet og aktivt være med på å skape teksten. Grunnmodellen veksler mellom å lese, å lytte, å reflektere over teksten og å dele leseropplevelser. 

Grunnmodellen: 

  • Lese/lyttetid
  • Tenketid
  • Samtaletid
  • Skrivetid
  • Responstid

Ved å la elevene snakke sammen i par først, og så skrive ned det en har snakket om kan de elevene som trenger å tenke litt før de snakker også komme på banen i en diskusjon. 

Bruk av projektor gir elevene tilgang til alle tekstens modaliteter. I tillegg kan de selv følge med i teksten mens læreren leser høyt. Identifikasjonsspørsmål gir rom for personlig innlevelse, refleksjonsspørsmål åpner for å reflektere over sammenhenger i teksten og overføringsspørsmål viser sammenheng mellom teksten og det virkelige liv. Disse spørsmålene gir læreren et redskap til å lede samtalen på en slik måte at den gir rom for både å kunne identifisere seg med personer og hendelser, kunne reflektere og å kunne overføre det du leser til eget liv. Elevene deler tolkningene med hverandre. På denne måten kan skjønnlitteratur fungere som en inngangsport til emner i for eksempel samfunnsfag.

 

Hele artikkelen kan du lese her: Førlesingsfasen - skjønnlitteratur som motivasjon før lesing av fagtekst
Artikkelen er skrevet av: Vibeke Rønneberg