MENY

Hvordan målrette lesingen og aktivere forkunnskaper i førlesingsfasen?

Førlesing er viktig for å aktivere elevenes forkunnskaper, og å hjelpe dem til å få fokus på oppgaven. Forkunnskap er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning for hva personer forstår og husker av det de leser. Det er derfor viktig å aktivisere elevene, og vekke engasjement for lesingen.

Å gi elevene valgmuligheter, utfordringer, selvstendighet og samarbeid kan stimulere til innsats i klasserommet. Læreren tenker at elevene vil kunne gå inn i lesingen med innsats og utholdenhet hvis de får valgfrihet til selv å bestemme målet og et motiverende oppdrag. Elevene må også få veiledning i å velge lesemåter ut fra formålet med lesingen, anledning til å jobbe både alene og sammen med andre og bli invitert til samtaler der man reflekterer rundt sammenhengen mellom valg, innsats og utbytte.

”Hva er en religion?” spør læreren. Elevene diskuterer spørsmålet to og to før de deler i plenum. Dette er et åpent spørsmål, og alle har noe de kan bidra med. Læreren setter på buddhistisk musikk og skrur på projektoren for å vise bilder om buddhisme. Bildene hjelper til med å aktivere elevenes forkunnskaper. Læreren skriver nøkkelord på tavla til det elevene forteller. Så får elevene et ”førlesingsskjema”. Det ligner på et VØL-skjema som de er godt kjent med fra før, men læreren har forandret to av overskriftene for at dette skjema skal hjelpe elevene å målrette arbeidet sitt.

Når elevene møtes neste RLE-time har læreren kontrollert at hver enkelt pargruppe har en plan for hva de skal bruke lesingen sin til, og elevene kan også søke informasjon i flere kilder enn læreboka. Noen elevpar målretter selvstendig, og går raskt i gang med arbeidet, mens andre trenger mer hjelp til å målrette lesingen sin.

 

Hele artikkelen finner du her: Hvordan arbeide i førlesingsfasen?
Artikkelen er skrevet av: Toril Frafjord Hoem og Vibeke Rønneberg