MENY

4. Å reflektere over og vurdere innhold

Den avanserte leser bør også klare å være kritisk til teksten. Å la en rollefigur finne motargumenter er en måte å gjøre det på.

Å reflektere over og vurdere innhald fra Lesesenteret.

I sekvensen som handler om å tolke og vurdere tekstens innhold skal elevene først finne argumenter som motsier forfatterens direkte budskap. Deretter skal de fortsette improvisasjonen, men denne gang er det en eller flere av rollefigurene som begynner å argumentere i mot. Når elevene etter visningene blir bedt om å finne fram til det de mener er forfatterens beste argument mot bilbeltet, er det for å fokusere på epistelens egentlige budskap. Erfaring har vist at elever har vanskelig for å forstå ironiske tekster, de tar det som blir sagt i en tekst for gitt og riktig og forstår ikke ironiens mer skjulte budskap.

Film 5. - Å reflektere over og vurdere form