MENY

3. Å forstå og tolke

Denne sekvensen handler om å få elevene til å engasjere seg i teksten, undersøke den nærmere, og kanskje stille seg kritisk til den.

Å forstå og tolke fra Lesesenteret

Elevene skal her sette seg inn i forfatterens utdypende begrunnelser for sitt direkte budskap og den informasjonen han bygger på. Også her arbeider elevene gruppevis med hver sin av de tematiske argumentasjonene som forfatteren presenterer.

Fordi dette er en ironisk sakprosatekst, er det både en nødvendighet og en ekstra utfordring for elevene å finne fram til situasjoner og personer som kan tenkes å argumentere slik forfatteren gjør. Det vil si at elevene må åpne opp teksten og dikte til noe som kunne vært sannsynlig ut fra tekstens innhold for å lykkes i å framstille argumentene i en improvisasjon. 

Også her får de gruppene som er publikum en utfordring i å finne ut hva de mener er hovedargumentene mot bilbelte i det spillet som vises. Elevene har hele tiden teksten tilgjengelig og kan sjekke sine tolkninger mot denne i den grad det er nødvendig.

 Film 4. - Å reflektere over og vurdere innhold