MENY

2. Å finne og utforske fakta

Første trinn inn i en tekst er å finne fram til informasjonen i teksten. I Ny vurdering av bilbeltet finnes svært mye av informasjonen konsentrert i innledningen.

 

 

Å finne og utforske fakta fra Lesesenteret.

Etter at elevene har lest gjennom hele epistelen, arbeider de i grupper med den første improvisasjonsoppgaven. Fordi tekstens budskap og viktigste fakta blir gitt allerede i tekstens første avsnitt, kan elevene få hvert sitt utsagn fra dette og konkretisere og tydeliggjøre det. Elevene vet ikke hvilke utsagn fra tekstutdraget de andre gruppene har, og derfor blir visningen som en konkurranse om å finne ut hvilke faktautsagn de enkelte gruppene har fått og om de får med alle fakta i improvisasjonen.

Norsklæreren kan her benytte anledningen til å vise elevene tekstens struktur: At teksten er bygget opp slik at hele innholdet presenteres i innledningen. 

I dette dramaforløpet arbeider hver av elevgruppene med forskjellige tekstutdrag gjennom hele læringsprosessen. Dette fordi jeg her ønsker å gi elevene flest mulig utfordringer med hensyn til det å forstå og tolke teksten. Når elevene i grupper rollemodellerer og improviserer ut fra forskjellige tekstutdrag, er sannsynligheten stor for at de er oppmerksomme publikummere til hverandres visninger i prosessen, ganske enkelt fordi de da vet at spillene vil være svært forskjellige.

Vedlegg: Utsagn fra første avsnitt. PDF

Teksten i sin helhet PDF

Film 3. - Å forstå og tolke