MENY

1. Å aktivere kunnskap om tema - førlesing

Å forberede elevene på teksten, å stille inn antennene og hente fram kunnskap de har om tekstens tema, er en svært viktig del av arbeidet med tekster.

Å aktivere kunnskap om tema - førlesing fra Lesesenteret.

Dramaforløpet startes med en for- og imot improvisasjon. Etter en kort innledning får elevene første improvisasjonsoppgave. De skal to og to, i rolle, diskutere bruk av bilbeltet. En skal være for, den andre i mot og de skal finne på så mange argumenter som mulig for sitt syn.

Improvisasjonen utvides ved at elevene bytter roller og får nye partnere som de skal prøve å overbevise om at de har rett. Til slutt summerer gruppene opp argumenter de har hørt eller brukt, både for og imot, og finner det de mener er det beste for- og det beste motargumentet.

Den innledende oppgaven kan gjerne være noe lekpreget, en kort improvisasjon eller en rollemodellering og bør enten inkludere fysisk aktivitet eller en improvisert aktivitet, og læreren må sørge for at elevene har forutsetninger for å få til oppgaven og lykkes. Det vil skape konsentrasjon og oppmerksomhet for det videre læringsarbeidet.

Film 2. - Å finne og utforske fakta