MENY

Hvordan bruke visualisering som strategi når elever samarbeider med sammensatt tekst?

Den matematiske teksten er en sammensatt tekst med mye informasjon på liten plass, bruk av matematiske symboler og presist språk. Det kan være utfordrende å lese matematisk tekst, og det trengs opplæring i hvordan en kan møte slike tekster. Visualisering av teksten, for eksempel en tegning, kan hjelpe elevene i å forstå innholdet i teksten.

Eksempel på bruk av visualisering i forbindelse med løsning av en matematikkoppgave:

Elevene på 8. trinn arbeider med tekstoppgaver i matematikk. Elevene mestrer teknisk regning greit, men læreren opplever at elevene ofte ikke forstår informasjonen de leser i matematikkfaget. De leser ikke hele teksten, misforstår teksten eller gir uttrykk for at de ikke forstår hva slags regneoperasjoner de skal gjøre etter å ha lest teksten.

Elevene arbeider med emnet brøk. De visualiserer tekstoppgavene med tegning for å løse oppgaver. Læreren demonstrerer hvordan hun leser teksten langsomt og nøye, og tenker høyt om hvordan elementene i teksten henger sammen. Læreren tegner på tavla slik at elevene kan se hvordan informasjonen i teksten henger sammen, og dette hjelper elevene med å forstå og å løse oppgaven. 

 

Hele artikkelen kan du lese her: Hvordan bruke visualisering som strategi når elever samarbeider med sammensatt tekst?

Skrevet av: Toril Frafjord Hoem og Vibeke Rønneberg